Implantologia

Implantologia

Implantologia to nowoczesna metoda pozwalająca na wypełnienia braków uzębienia.

Implantacja to zabieg, podczas którego lekarz dentysta specjalizujący się w tej dziedzinie stomatologii dokonuje wszczepienia implantu lub implantów w miejsce brakujących zębów. Rozwiązanie to jest polecane dla pacjentów, którzy z różnych przyczyn stracili własne zęby i chcą znów cieszyć się pięknym uśmiechem. Implantologia jest nierozerwalnie związana z protetyką, niekiedy używa się nazwy „implantoprotetyka” dla zaznaczenia interdyscyplinarnego charakteru terapii implantologicznej.

W naszej Klinice korzystamy z wiodących, sprawdzonych systemów implantologicznych.

Do zakwalifikowania pacjenta do zabiegu wymagane jest przeprowadzenie wizyty konsultacyjnej. Lekarz, podejmując decyzje co do leczenia, opiera się na wywiadzie zdrowotnym zebranym od pacjenta, zdjęciu RTG lub badaniu tomografii komputerowej jamy ustnej i dopiero po rozważeniu wszystkich aspektów informuje pacjenta czy nie ma istotnych przeciwwskazań do przeprowadzenia leczenia implantologicznego i czy zabieg może być wykonany. Następnie, przedstawiany jest pacjentowi proponowany plan leczenia wraz z kosztami i pacjent podejmuje ostateczną decyzję.

Niekiedy, konieczne jest przeprowadzenie bardziej kompleksowego leczenia jamy ustnej zanim możliwe będzie wykonanie zabiegu implantacji. Najczęściej wiąże się to z koniecznością wyleczenia stanów zapalnych dziąseł lub poprawienia higieny jamy ustnej. Coraz częściej zdarza się, że leczenie implantologiczne jest uzupełnieniem leczenia ortodontycznego.

Sam zabieg implantacji nie jest ani długotrwały, ani bolesny dla pacjenta (przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym). Podczas zabiegu lekarz wprowadza do kości implant zębowy, który następnie będzie pełnił funkcję korzenia. Implanty wykonane są z tytanu, który wykazuje najlepsze właściwości łączenia się z kością, dzięki czemu leczenie implantologiczne jest relatywnie krótkie i bezbolesne.

Zazwyczaj, pacjent już na następny dzień po zabiegu może normalnie funkcjonować, z zastrzeżeniem, że musi bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza, co do postępowania pozabiegowego. Postępowanie pozabiegowe obejmuje stosowanie antybiotyków, leków przeciwbólowych (jeśli konieczne), wykonywanie zimnych okładów oraz ograniczenie wykonywania czynności fizycznych, które mogą zaszkodzić procesowi gojenia.

Całkowity czas leczenia implantologicznego wraz z wykonaniem uzupełnienia protetycznego (korony lub protezy) trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Kreślenie czasu leczenia jest zawsze indywidualne i zależy od stanu zdrowia każdego pacjenta oraz przygotowanego planu leczenia.

Implanty można stosować podczas braku jednego, kilku zębów czy też całkowitego bezzębia. Każde rozwiązanie jest indywidulane i dopasowywane do preferencji Pacjenta.